Το Dyslexia Friendly English Learning School, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες της κατάστασης οργανώνοντας εξ’ αποστάσεως μαθήματα ακόμα και πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, καθώς η διαφύλαξη της υγείας κάποιων μαθητών το απαιτούσε. ...