Θυμάμαι μια συμμαθήτρια που συνήθιζε να σημειώνει την ύλη που είχαμε για διάβασμα με τις λέξεις «Απ’ έξω»… Αυτός ήταν ο τρόπος που μας ζητούσαν να διαβάσουμε. Ήταν κατανοητό γιατί έπρεπε να εξασκήσουμε τη μνήμη μας. Αν δεν θυμόσουν κάτι, δεν υπήρχε τρόπος να το...