Η Δυσλεξία δεν τελειώνει. Είναι πια αποδεδειγμένο ότι ένας άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει Δυσλεξικός. Η Δυσλεξία είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, αντιμετώπισης προβλημάτων και τελικά, τρόπος ζωής. ...