Ο ρόλος του γονέα είναι δύσκολος και πολύπλοκος. Τα παιδιά δεν έρχονται με οδηγίες χρήσης… Όλοι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του και τις δυνατότητες του....

Το Dyslexia Friendly English Learning School, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες της κατάστασης οργανώνοντας εξ’ αποστάσεως μαθήματα ακόμα και πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, καθώς η διαφύλαξη της υγείας κάποιων μαθητών το απαιτούσε. ...