on-line education-photo

Η ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ DYSLEXIA FRIENDLY ELS

Το Dyslexia Friendly English Learning School, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες της κατάστασης οργανώνοντας εξ’ αποστάσεως μαθήματα ακόμα και πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, καθώς η διαφύλαξη της υγείας κάποιων μαθητών το απαιτούσε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οργανώσαμε μαθήματα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης . (Skype, Zoom, Messenger, Viber, Instagram.)

Από αυτές πιο φιλικές αποδείχτηκαν το  Skype και το Viber. Είχαν και οι δύο τη λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης που διευκόλυνε κατά πολύ την παρακολούθηση του μαθήματος και τη χρήση του διαδραστικού υλικού των βιβλίων μας που μας παρείχαν οι εκδοτικοί οίκοι.

Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μας βοήθησαν στην επικοινωνία. Παραμείναμε σε επαφή και διατηρήσαμε τη ζεστή σχέση συνεργασίας και οικειότητας που χαρακτηρίζει τα μαθήματά μας. Τα μαθήματα ήταν ευχάριστα και η επιπλέον κούραση από τις απαιτήσεις ενός εξ αποστάσεως μαθήματος εξισορροπήθηκαν από μικρά διαλείμματα εκτόνωσης. Τα παιδιά είχαν και εκτός μαθήματος επικοινωνία παίζοντας παιχνίδια και δημιουργώντας ένα ψηφιακό κοινωνικό δίκτυο ασφαλές και οικείο, αφού οι ψηφιακές τους επαφές ανταποκρίνονταν σε πραγματικά πρόσωπα.

Οι μαθητές αρχικά έδειξαν ενδιαφέρον για τα on line μαθήματα. Πολλοί μάλιστα ενθουσιάστηκαν με τη χρήση τεχνολογίας και βοήθησαν ιδιαίτερα στην οργάνωση του μαθήματος με τις γνώσεις τους.

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένος με τους μαθητές ηλικίας 12-16 ετών που φοιτούν στα επίπεδα Α senior έως και Β2 –(μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις Β2  (lower).

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φροντίζοντας να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του διαδικτύου, χρησιμοποιήσαμε και πλατφόρμες και εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο δάσκαλος δουλεύει σε διαφορετική ώρα από το μαθητή. Ο δάσκαλος οργανώνει το μάθημα, καταγράφει τις οδηγίες και αποστέλλει το υλικό που δημιούργησε είτε στον μαθητή κατευθείαν, είτε το μεταφορτώνει σε κάποια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ώστε ο μαθητής να συνδεθεί και να το επεξεργαστεί.

Αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με εξαιρετικά αποτελέσματα από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φυσικά από τα περισσότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και απευθύνεται σε ενήλικες φοιτητές ή και εργαζόμενους που θέλουν να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε κάποιον τομέα ή και να κατακτήσουν νέες γνώσεις.

Το Dyslexia Friendly  οργανώνοντας τα μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πλατφόρμες και  εφαρμογές: Tinycards by Duolingo, Liveworksheets, Google classroom, Eltschool by MM. Με τις περισσότερες από αυτές οι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι, καθώς το υλικό τους χρησιμοποιείται και στα  δια ζώσης μαθήματα. Σε κάποιες από αυτές δημιουργήθηκε καινούργιο υλικό από εμάς (Tinycards και Google classroom) και σε κάποιες άλλες χρησιμοποιήθηκε το ήδη υπάρχον υλικό (Liveworksheets, Eltschool by MM- και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνάδελφους για την εξαίρετη δουλειά τους και τη διάθεση συνεργασίας) .

Η ανταπόκριση των μαθητών μας στην ασύγχρονη εκπαίδευση δεν ήταν η αναμενόμενη. Οι παράγοντες είναι σίγουρα πολλοί. Τους συνοψίζουμε στην ηλικία και ωριμότητα των μαθητών, στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε και τη σχέση τους με την εκπαίδευση γενικότερα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Οι μαθητές μας ανταποκρίνονται θετικά στη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η απόδοση του μαθήματος μας κρίνεται απολύτως ικανοποιητική στα senior επίπεδα και στους μαθητές που έχουν διδαχτεί ήδη τη βασική μεθοδολογία μας σε ότι αφορά τη φωνολογική τους ενημερότητα και στοιχεία γραμματικής και συντακτικού.

Το Dyslexia Friendly ESL είναι σε θέση να συνεχίσει να αξιοποιεί  τις εφαρμογές αυτής της μεθόδου, όταν και για όσο χρειαστεί.

Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι μια εξαιρετική μέθοδος εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, αλλά όχι για τους μαθητές μας. Η βασική προϋπόθεση για αυτού του είδους την εκπαίδευση είναι το εσωτερικό κίνητρο του εκπαιδευόμενου, (δηλαδή το πόσο ο ίδιος θέλει να μάθει), αλλά και τα επίπεδα συγκρότησης, αυτορρύθμισης και αυτοπειθαρχίας του. Όλα αυτά αφορούν ανθρώπους ωριμότερης ηλικίας και σκέψης, όχι παιδιά και εφήβους. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας τις παραπάνω αξίες, αλλά το να τις λάβουμε ως δεδομένες θα ήταν λάθος εκτίμηση.

Οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος με την εμψύχωση και την επίβλεψη του δασκάλου, όπως γινόταν ως τώρα στα δια ζώσης αλλά και on line μαθήματα.

Η διάδραση και η προσωπική επαφή που απαιτούνται στις μικρότερες ηλικίες καθώς και τα μικρότερα επίπεδα είναι αναντικατάστατη. Τα μαθήματα των junior δεν πραγματοποιήθηκαν. Η δημιουργία μεθοδολογίας και υλικού κατάλληλου για αυτά τα επίπεδα είναι εξαιρετικά απαιτητική. Δε θα ήμασταν ειλικρινείς αν υποστηρίζαμε ότι η μεθοδολογία και το υλικό του Dyslexia Friendly ELS μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς καμία προετοιμασία. Με σεβασμό στους μαθητές μας θα συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας με τον τρόπο που θεωρούμε κατάλληλο και αποδοτικότερο. Αυτός ο τρόπος είναι μέσα στην τάξη, δια ζώσης, με παιχνίδια, τραγούδια, αστεία, εφευρετικότητα και καλή διάθεση. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιδιαιτερότητα των μαθητών μας είναι ο πολύ προσωπικός τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα και τις ιδέες. Αυτό δεν θα τους το πάρουμε.

Η δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε έναν διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας Αγγλικών.