Απ' οτι φαίνεται έχουμε συνδέσει την εικόνα ενός μαθητή με την καρέκλα και το θρανίο. Αν δείξεις σε κάποιον την εικόνα ενός παιδιού που τρέχει, χορεύει ή πηδάει και ρωτήσεις «τι κάνει αυτό το παιδί;» η πιο συχνή απάντηση που θα πάρεις είναι «παίζει!»....

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης δημιουργήθηκε ένας ηθικός κώδικας, ένα κοινωνικό σύστημα αξιών που είχε σαν βάση τη δημοκρατία. Οι μαθητές ήταν όλοι ίσοι απέναντι στον δάσκαλο, είχαν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. ...