Για να θέσω το θέμα μου ξεκάθαρα, αυτό που με προβληματίζει σήμερα είναι το κίνητρο και η στοχοθεσία σαν βασικές αρχές και προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης διδακτικής προσέγγισης....

Συζητώντας με γονείς, αλλά κυρίως με παιδιά και δασκάλους, κατάλαβα οτι πρέπει να μοιραστώ όσες γνώσεις, εμπειρίες και σκέψεις απέκτησα ώς τώρα και φυσικά όσες θα αποκτήσω στο μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του blog. Να στείλει πίσω στον κόσμο τη γνώση που μου έδωσε...