ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ DYSLEXIA FRIENDLY ELS

Θυμάμαι μια συμμαθήτρια που συνήθιζε να σημειώνει την ύλη που είχαμε για διάβασμα με τις λέξεις «Απ’ έξω»… Αυτός ήταν ο τρόπος που μας ζητούσαν να διαβάσουμε. Ήταν κατανοητό γιατί έπρεπε να εξασκήσουμε τη μνήμη μας. Αν δεν θυμόσουν κάτι, δεν υπήρχε τρόπος να το ξέρεις. Σήμερα όμως, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Είσαι σε θέση να γνωρίζεις τα πάντα με μία κίνηση του δακτύλου σου. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και η αξιολόγηση των πηγών πιο απλή από ποτέ.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει μεγάλες αλλαγές και στον επαγγελματικό στίβο. Πώς μπορούν να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι με βάση τις γνώσεις τους, όταν αυτές οι γνώσεις είναι διαθέσιμες στον καθένα ανεξάρτητα από τις σπουδές και την εξειδίκευσή του;

Οι Εταιρίες Διαχείρισης Προσωπικού ήταν οι πρώτες που εντόπισαν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες πλέον δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ακαδημαϊκά προσόντα των πιθανών υπαλλήλων. Οι ικανότητες που αναζητούν είναι πια γνωστές ως soft skills (κοινωνικές δεξιότητες) ή δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Κάποιες από αυτές είναι:

Κριτική σκέψη

Η δυνατότητα να αναλύσεις μια σκέψη, ιδέα ή κατάσταση ώστε να διαμορφώσεις δική σου άποψη πάνω στο θέμα.

Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων

Η δυνατότητα να αναλύσεις μια κατάσταση, να προβλέψεις πιθανές εκβάσεις και να επιλέξεις τη στρατηγική που θα σε οδηγήσει στο πιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεργατικότητα

Η δυνατότητα να αλληλεπιδράς με ανθρώπους του επαγγελματικού σου περιβάλλοντος ή αντικειμένου, με θετικότητα και πνεύμα προόδου.

Επικοινωνία

Η δυνατότητα να εκφράζεις με άνεση τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ιδέες σου.

Δημιουργική σκέψη

Η δυνατότητα να συλλαμβάνεις πρωτοποριακές ιδέες, να χρησιμοποιείς υπάρχοντα εργαλεία με νέους τρόπους για να δημιουργήσεις καινούρια αποτελέσματα.

Πρωτοβουλία

Η δυνατότητα να αναγνωρίζεις τον εαυτό ως μέρος μιας πιθανής λύσης.

Ηγετικές Ικανότητες

Η δυνατότητα να εμπνέεις μια ομάδας αξιολογώντας κάθε μέλος αντικειμενικά και να αναθέτοντας στον καθένα το αντικείμενο όπου θα αποδώσει καλύτερα.

Προσαρμοστικότητα.

Η δυνατότητα να ανταποκρίνεσαι άμεσα και αποδοτικά στις αλλαγές.

Κοινωνικότητα.

Η δυνατότητα να δημιουργείς δεσμούς επικοινωνίας και θετικής ανταπόκρισης με τα μέλη μιας κοινότητας.

Τεχνολογικές δεξιότητες.

Η δυνατότητα να χειριστείς τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονικές δεξιότητες.

Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές και προγράμματα.

Δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης.

Η δυνατότητα να αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους αξιοποιώντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας. Αυτές καθορίζουν την επαγγελματική του πρόοδο και εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως είναι και τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Είναι  ικανότητες που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους και σαν άτομα. Σκεφτείτε πρόσωπα που εκτιμάτε και θαυμάζετε. Για πόσους από αυτούς γνωρίζετε ακριβώς το πανεπιστήμιο και τη σχολή απ’ όπου αποφοίτησαν; Για πόσους γνωρίζετε αν συμμετείχαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα εξειδίκευσης και ποια;

Αντίθετα, αν σκεφτείτε τα ίδια πρόσωπα με βάση τις κοινωνικές δεξιότητες που προαναφέρθηκαν, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ εύκολο να τις αναγνωρίσετε  στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής τους. Δεν χρειάζονται αποδείξεις, είναι εμφανείς.

Αυτές είναι οι δεξιότητες που η σύγχρονη εκπαίδευση προσπαθεί να καλλιεργήσει σήμερα. Ο στόχος της πρέπει να είναι λιγότερο «εκπαιδευτικός» και περισσότερο «παιδευτικός».

Έτσι μόνο οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα μέλλον γεμάτο ευκαιρίες και προκλήσεις.