Δυσλεξία στον εργασιακό χώρο_φωτογραφία

Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τη Δυσλεξία σαν Μαθησιακή Δυσκολία.  Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ο ευρύτερος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος στη μαθησιακή του πορεία. Στον επαγγελματικό χώρο αυτός είναι ένας δόκιμος όρος που μας βοηθά να τοποθετηθούμε σωστά και να υιοθετήσουμε μια θετική και δημιουργική στάση απέναντι στους μαθητές που έχουμε απέναντί μας.

Η δουλειά του εκπαιδευτικού, του λογοθεραπευτή ή του δασκάλου όμως τελειώνει κάποια στιγμή. Τα μαθητικά χρόνια τελειώνουν, η εκπαίδευση ολοκληρώνεται και η ημέρα της αποφοίτησης από οποιαδήποτε βαθμίδα, ακόμα και την υψηλότερη, κλείνει με συγκινητικές εκδηλώσεις. Και μετά, τι;

Η Δυσλεξία δεν τελειώνει. Είναι πια αποδεδειγμένο ότι ένας άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει Δυσλεξικός. Η Δυσλεξία είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, αντιμετώπισης προβλημάτων και  τελικά, τρόπος ζωής.

Δεν θα πρωτοτυπήσω αν υποστηρίξω ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ταλέντα της Δυσλεξίας, αντιστοιχούν στις πιο σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες, απαραίτητες στον αιώνα που ζούμε. Δεξιότητες που είναι καθοριστικές για την πρόοδο σε έναν κόσμο που περιστρέφεται με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα.

Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στις  «δυσκολίες» που αντιμετωπίζει ο δυσλεξικός και η οικογένειά του. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ώστε να «βοηθήσουμε» τους «αδύναμους» μαθητές . Στοχεύουμε στην « ομαλή» ένταξή τους στο μαθησιακό περιβάλλον…  Και ξεχνάμε πόσο έχουμε επωφεληθεί από τον Δυσλεξικό τρόπο σκέψης διαμέσου των αιώνων. Μιλάμε για τους διάσημους Δυσλεξικούς ξεχνώντας ότι δεν αναφερόμαστε σε μαθητές, αλλά σε ενήλικες που διέπρεψαν στον επαγγελματικό στίβο!

Θεωρώ ότι όσο καλή δουλειά και αν κάνουμε με τους μικρούς μας Δυσλεξικούς, είτε σαν γονείς είτε σαν δάσκαλοι,  το αποτέλεσμα θα είναι φτωχό, αν δεν φροντίσουμε να αξιοποιηθούν τα ταλέντα τους στον εργασιακό χώρο.

Σε μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι τομείς όπου ένας Δυσλεξικός  μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, αναφέρω  επιγραμματικά τα τυπικά δυνατά Δυσλεξικά  στοιχεία (δεξιότητες ή soft skills όπως αναφέρονται από τη Melanie Jameson – Dyslexia Consultancy  Malvern – dyslexiamj@dsl.pipex.com)

  • Πρωτοτυπία,
  • Οπτικοποίηση,
  • Ένστικτο,
  • Δημιουργική σκέψη,
  • Φαντασία,
  • Ασυνήθιστη δημιουργικότητα σε εύρος θεμάτων,
  • Καλή κατανόηση ολιστικών συστημάτων,
  • Ικανότητα να αντιλαμβάνεται μοντέλα και συνδέσεις,
  • Συχνά πολύ καλές προφορικές δεξιότητες,
  • Επιχειρηματικότητα.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα έγινε από τον οργανισμό Made by Dyslexia σε συνεργασία με την εταιρία Ernst & Young. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση της Αξίας της Δυσλεξίας στον επαγγελματικό χώρο. http://madebydyslexia.org/assets/downloads/EY-the-value-of-dyslexia.pdf

Συνοπτικά οι δύο φορείς αναγνωρίζουν την ανάγκη του σύγχρονου κόσμου όχι  πια για πιστοποιήσεις και ακαδημαϊκές  πρωτιές  (hard skills), αλλά για δεξιότητες (soft skills). Προτείνουν στους ηγέτες του σύγχρονου επαγγελματικού χώρου να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτές να ανθίσουν, αλλά κυρίως μαθαίνοντας να τις αναγνωρίζουν και να τις εκτιμούν.

Οι εποχές που η μόρφωση αναγνωριζόταν από τη χρήση της καθαρεύουσας έχουν περάσει προ πολλού. Σήμερα η γνώση είναι ένα αγαθό προσιτό σε όλους. Αυτό που ξεχωρίζει τους επιτυχημένους είναι το περιεχόμενο, η ιδέα και η παρουσίασή της. Σε αυτά τα σημεία ο Δυσλεξικός εγκέφαλος θριαμβεύει. Είναι πια καιρός να το αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε την περιορισμένη οπτική μας.

Γιατί τελικά, αυτό που μετράει είναι ο άνθρωπος και όχι τα νούμερα…

 

 

Πηγές:

Made by Dyslexia : http://madebydyslexia.org/

Ernst & Young: https://www.ey.com/en_gl